Dilemma’s die uit het (U-16) RES traject naar boven kwamen riepen reacties op bij mensen uit onze gemeenschap als: ‘Hoezo 240 m hoge windturbines?’ of ‘Dit gaat over ons, ik wil hier over mee praten en…ook beslissen, wat ís nu eigenlijk die energie opgave, en hoe zit dat met bedrijven, ons landschappelijk schoon, de ganzen, onze kinderen, ons leven!’ Dit is ingewikkeld, maar hoe verhouden al die zaken zich met het oog op de toekomst?

RES is misschien wel de wake-up call: er gebeurt en beweegt veel in onze samenleving. We weten intussen allemaal, dat de klimaatverandering een feit is en ons voor grote uitdagingen en noodzakelijke veranderingen plaatst. En vrijwel iedereen is het erover eens dat er wat moet gebeuren om onze omgeving leefbaar te houden en dat we over moeten stappen op schone energie. Er is een klimaatakkoord gesloten, maar de gewone burger zat daar niet aan tafel. Diezelfde burger krijgt nu wel te maken met de afspraken, die daar zijn gemaakt. En de voorgestelde maatregelen hebben grote impact op de directe leefomgeving. Overal in het land ontstaat nu verzet, met name tegen de grote windturbines.

Zo ook in De Bilt. Natuurlijk, er waren inspraakavonden, maar een belangrijke groep burgers van De Bilt voelt dat er nauwelijks ruimte was om van de uitgezette lijnen af te wijken. Er is niet voor niets een roep om Burgerberaden over het klimaat. Onlangs adviseerde de Adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij het klimaatbeleid onder leiding van Prof. dr. Alex Brenninkmeijer het demissionaire kabinet hierover. Volgens die commissie bestaat er geen twijfel over dat veel inwoners meer directe invloed wensen op belangrijke besluiten van de overheid. Over de vraag hoe dat dan het beste kan lieten ze echter nog veel open.

Search Conferentie

Al in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw is er vanuit de zgn. opensysteem-theorie een methode ontwikkeld, waarin een goede doorsnede van alle betrokkenen samen de weg naar de oplossing voor een complex vraagstuk zoeken; dat heet dan ook een Search Conferentie. Een grote groepsbijeenkomst in een democratisch participatief proces. De search conferentie zorgt ervoor dat alle probleemeigenaren – burgers, bestuurders, bureaucraten, bedrijven, boeren – worden betrokken bij het vinden van een gemeenschappelijke doelstelling, een gedeelde wenselijke toekomst en een effectieve geïntegreerde aanpak die plannen op de grond zet. Door dit proces regenereert de gemeenschap haar spirit en sociaal vermogen, niet alleen om onmiddellijke uitdagingen aan te gaan, maar ook om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, keer op keer.

Reputatie

Nu, inmiddels ruim 50 jaar later, worden Search Conferenties over de hele wereld en ook in Nederland uitgevoerd. De methode kent een groot aantal toepassingen, van strategische planning sessies voor ondernemingen tot aan de planontwikkeling voor steden en regio’s. Nu we midden in de klimaatcrisis zitten is deze beproefde methode een geschenk uit de hemel om gezamenlijk een door de Biltse gemeenschap gedragen, integraal duurzame energievisie op de grond te zetten.

By 2,4 min readPublished On: april 6, 2021Categories: In de media, RES, Windturbines

Dilemma’s die uit het (U-16) RES traject naar boven kwamen riepen reacties op bij mensen uit onze gemeenschap als: ‘Hoezo 240 m hoge windturbines?’ of ‘Dit gaat over ons, ik wil hier over mee praten en…ook beslissen, wat ís nu eigenlijk die energie opgave, en hoe zit dat met bedrijven, ons landschappelijk schoon, de ganzen, onze kinderen, ons leven!’ Dit is ingewikkeld, maar hoe verhouden al die zaken zich met het oog op de toekomst?

RES is misschien wel de wake-up call: er gebeurt en beweegt veel in onze samenleving. We weten intussen allemaal, dat de klimaatverandering een feit is en ons voor grote uitdagingen en noodzakelijke veranderingen plaatst. En vrijwel iedereen is het erover eens dat er wat moet gebeuren om onze omgeving leefbaar te houden en dat we over moeten stappen op schone energie. Er is een klimaatakkoord gesloten, maar de gewone burger zat daar niet aan tafel. Diezelfde burger krijgt nu wel te maken met de afspraken, die daar zijn gemaakt. En de voorgestelde maatregelen hebben grote impact op de directe leefomgeving. Overal in het land ontstaat nu verzet, met name tegen de grote windturbines.

Zo ook in De Bilt. Natuurlijk, er waren inspraakavonden, maar een belangrijke groep burgers van De Bilt voelt dat er nauwelijks ruimte was om van de uitgezette lijnen af te wijken. Er is niet voor niets een roep om Burgerberaden over het klimaat. Onlangs adviseerde de Adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij het klimaatbeleid onder leiding van Prof. dr. Alex Brenninkmeijer het demissionaire kabinet hierover. Volgens die commissie bestaat er geen twijfel over dat veel inwoners meer directe invloed wensen op belangrijke besluiten van de overheid. Over de vraag hoe dat dan het beste kan lieten ze echter nog veel open.

Search Conferentie

Al in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw is er vanuit de zgn. opensysteem-theorie een methode ontwikkeld, waarin een goede doorsnede van alle betrokkenen samen de weg naar de oplossing voor een complex vraagstuk zoeken; dat heet dan ook een Search Conferentie. Een grote groepsbijeenkomst in een democratisch participatief proces. De search conferentie zorgt ervoor dat alle probleemeigenaren – burgers, bestuurders, bureaucraten, bedrijven, boeren – worden betrokken bij het vinden van een gemeenschappelijke doelstelling, een gedeelde wenselijke toekomst en een effectieve geïntegreerde aanpak die plannen op de grond zet. Door dit proces regenereert de gemeenschap haar spirit en sociaal vermogen, niet alleen om onmiddellijke uitdagingen aan te gaan, maar ook om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, keer op keer.

Reputatie

Nu, inmiddels ruim 50 jaar later, worden Search Conferenties over de hele wereld en ook in Nederland uitgevoerd. De methode kent een groot aantal toepassingen, van strategische planning sessies voor ondernemingen tot aan de planontwikkeling voor steden en regio’s. Nu we midden in de klimaatcrisis zitten is deze beproefde methode een geschenk uit de hemel om gezamenlijk een door de Biltse gemeenschap gedragen, integraal duurzame energievisie op de grond te zetten.

Published On: april 6, 2021Categories: In de media, RES, Windturbines2,4 min read

Teken de petitie

De petities vanuit alle kernen worden gezamenlijke aangeboden. De gecombineerde teller staat al op ruim 13.000 handtekeningen.
Teken vandaag nog!

Inspreken raadsvergadering

U heeft als inwoner het recht om in te spreken en uw zorgen te uiten. Hoe? Lees hier verder.
Gelijk aanmelden bij de griffier? Klik op onderstaande knop.

Teken de petitie

De petities vanuit alle kernen worden gezamenlijke aangeboden. De gecombineerde teller staat al op ruim 13.000 handtekeningen.
Teken vandaag nog!

Inspreken raadsvergadering

U heeft als inwoner het recht om in te spreken en uw zorgen te uiten.
Gelijk aanmelden bij de griffier? Klik op onderstaande knop.